Vår strävan är att ge dig som kund bästa tänkbara service
beträffande belysningsteknisk rådgivning och projektering.

Våra projektörer är mycket kunniga och har mångårig erfarenhet av belysningsprojekteringar både inom- och utomhus samt hjälper gärna våra kunder med ljusberäkningar och visualiseringar.

Nokalux AB

I Töcksfors i västra Värmland utvecklar och producerar vi våra belysningsarmaturer för den professionella marknaden i Norden. Med egna anläggningar för plåt- och plastbearbetning har vi kontroll över hela produktionskedjan och kan vara mycket flexibla. I nära samarbete med världsledande leverantörer ser vi till att alltid kunna erbjuda den senaste tekniken i våra produkter.

NOKALUX HAR FORTSATT att utvecklas i snabb takt de senaste åren. Vår säljkår har utökats ytterligare och består numera av tolv säljare och tre projektörer runtom i landet, men vi har också satsat väldigt mycket på produktutveckling. Vår duktiga säljkår är en nyckelfaktor i den tillväxtfas vi just nu befinner oss i men vi har också satsat mycket resurser på produktutveckling. Vi är idag mer än dubbelt så många på produktutveckling som för två år sedan och vi håller en hög utvecklingstakt.

Det går bra för Nokalux och vi har lyckats nå ett av våra mål; att bli en av Sveriges ledande aktörer inom teknisk belysning.

EN AV ANLEDNINGARNA till vår framgång är vår stora satsning på att ta fram nya LED produkter. LED-armaturer står numera för mer än 50 procent av vår omsättning, en andel som fortsätter att öka. Vi storsatsar därför på att utveckla nya typer av LED- armaturer som svarar upp till framtidens krav i offentliga miljöer. Vi har bland annat utvecklat armaturer för klassrum, kontor, korridorer, höga lagerbyggnader och utomhus och fler lösningar är på gång. Vi fortsätter att vara riktigt duktiga på att vara totalleverantör på projekt även när LED-tekniken kommer.

VI HJÄLPER mer än gärna installatörer med projekteringen av totalentreprenader med LED eller konventionella lösningar och fortsätter att fakturera allt via grossister. Vår kompetens inom belysning är en av våra största tillgångar.

VÅRA STÖRSTA TILLGÅNGAR är vår produktionsanläggning i Töcksfors i västra Värmland där vi utvecklar och producerar våra armaturer för den professionella marknaden i Norden. Med hela vår produktion samlad i Töcksfors är vi väldigt flexibla med korta leveranstider, mycket projektförpackningar och speciallösningar.

KORTA BESLUTSVÄGAR och snabba leveranserna är en av våra största styrkor och innebär att vi i dagsläget kan erbjuda marknadens snabbaste projektleveranser.

Vår strävan är att ge dig som kund bästa tänkbara service beträffande belysningsteknisk rådgivning och projektering. Genom kontinuerlig utveckling och anpassning av våra produkter gör vi vårt bästa för att vara en flexibel leverantör som uppfyller ständigt ökande krav beträffande ekonomi, teknik, miljö och estetik.

Kundsupport & kontakt

För offert kontakta oss på e-post:
nokalux@nokalux.se

För order kontakta oss på e-post:
order@nokalux.se

Växel: 0573-296 50

Kundsupport: Taina Lindell 0573-29652
Kundsupport:
Anna Olofsson 0573-29658

 

Sociala medier

Här under hittar ni länkar till våra social medier:

facebook icon

linkedin icon

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Få senaste uppdateringarna från oss och håll er ajour med vår verksamhet!
Tryck på knappen nedan och fyll i formuläret:

nyhetsbrev btn