Vår strävan är att ge dig som kund bästa tänkbara service
beträffande belysningsteknisk rådgivning och projektering.

Våra projektörer är mycket kunniga och har mångårig erfarenhet av belysningsprojekteringar både inom- och utomhus samt hjälper gärna våra kunder med ljusberäkningar och visualiseringar.

Bronsmedalj för vårt hållbarhetsarbete

Nokalux har tilldelats bronsmedalj av EcoVadis efter utvärdering av vår produktion samt våra leverantörsled ur ett hållbarhetsperspektiv.

EcoVadis genomför oberoende bedömningar av företags ledningssystem för hållbarhetsprestanda. Bedömningen omfattar områdena; miljö, arbetsförhållanden, affärsansvar och etik samt hållbara upphandlingar. En bronsmedalj i EcoVadis bedömning innebär att vi är ett av de 50% av företagen som klarat sig bäst i utvärderingen.

Vi är stolta över denna bedömning men arbetet stannar inte här. Utvärderingen har gett oss fler verktyg till vårt fortsatt stora fokus på vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

Grön el hos Nokalux

Nokalux är självförsörjande på grön el! Hos Nokalux moderbolag, Vätterledens Invest, finns även vindkraftproducenten Smålandsvind. Produktionen av grön el från vindkraftverken motsvarar inte bara Nokalux utan hela koncernens elförbrukning. Att vi, Nokalux AB, är en del i en mer klimatneutral energiförbrukning ser vi som ett naturligt steg mot en ljusare framtid.

Vi satsar på miljö och skapar produkter med lång livslängd - ett sätt att minska förbrukningen av råvaror. Redan i vårt konstruktionsarbete beaktar vi att begränsa produkters miljöpåverkan, genom att välja återvinningsbara komponenter t ex stålplåt, aluminium och koppar. Under produktionsprocessen källsorterteras allt vårt avfall, för att i så stor utsträckning som möjligt återvinnas.


Under armaturens totala livscykel är energiförbrukning det som har störst miljöpåverkan. Nokalux armaturer har generellt mycket hög verkningsgrad, optimerad styrning av ljuset och mycket hög kvalite på dioder och drivdon. Detta tillsammans bidrar till en minskad miljöpåverkan.


Vår produktionsenhet är modern och har mycket hög standard. Vi arbetar konsekvent med miljöförbättringar, sedan länge används endast miljövänliga smörjmedel i vår maskinpark och lösningsmedel används ej i vår tillverkning. Vi följer miljökraven i gällande lagstiftning. Kan vi dessutom göra ytterligare förbättringar gör vi det.

Många bäckar små…

Vi har armaturer i objektsförpackning, där vi minimerar emballaget. Våra produkter kan förses med anpassade anslutningar förmonterade på fabrik, för att minimera deponi på plats vid monteringen. Gemensamt måste vi använda naturens resurser på ett förnuftigt sätt för att ge kommande generationer en god livsmiljö. Med Nokalux kvalitetsprodukter på gator och torg, i butiker och industrier – är vi övertygade om att både denna och kommande generationer kan uppleva god ljusmiljö.

 

Kundsupport & kontakt

För offert kontakta oss på e-post:
nokalux@nokalux.se

För order kontakta oss på e-post:
order@nokalux.se

Växel: 0573-296 50

Kundsupport: Taina Lindell 0573-29652
Kundsupport:
Anna Olofsson 0573-29658

Sociala medier

Här under hittar ni länkar till våra social medier:

facebook icon

linkedin icon

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Få senaste uppdateringarna från oss och håll er ajour med vår verksamhet!
Tryck på knappen nedan och fyll i formuläret:

nyhetsbrev btn