Vår strävan är att ge dig som kund bästa tänkbara service
beträffande belysningsteknisk rådgivning och projektering.

Våra projektörer är mycket kunniga och har mångårig erfarenhet av belysningsprojekteringar både inom- och utomhus samt hjälper gärna våra kunder med ljusberäkningar och visualiseringar.

ACTILUME

ActiLume är ett styrsystem från Philips baserat på DALI-protokollet.
Systemet består av en sensor och en kontrollenhet.

Sensorn har tre olika delar; detektor för närvarostyrning, sensor för dagsljusreglering samt IR-mottagare om man vill använda fjärrkontroll.

ActiLume erbjuder maximal komfort och energibesparingar på upp till 75 %. Den stora energibesparingspotentialen Ger en möjlighet till snabb återbetalning på investeringen.

Systemet erbjuder även möjlighet för användaren att reglera ljuset till önskad nivå med hjälp av en återfjädrande brytare, dragbrytare eller fjärrkontroll. ActiLume består av en liten kompakt sensorenhet och en kontrollenhet designade för montering i armatur. ActiLume är ett enkelt system framtaget för “plug and play” belysningslösningar i kontorsmiljöer.

Kombinationen närvarosensor – ljussensor – reglerbara

Start av ActiLume-installation
Att starta upp en ActiLume installation är enkelt – sätt i stickproppen.
ActiLume har en fabriksinställning som ger en automatisk inställning av ljusnivån. Du bör dock göra en egen inställning för den faktiska lokalen.

OBS!

Undvik påverkan av dagsljus vid detta tillfälle! Tryck in serviceknappen längre än 3 sekunder (lysrören blinkar en gång). Efter 30 sekunder är justeringen klar (lysrören blinkar igen). Fördröjningen på 30 sekunder är till för att man skall hinna flytta på en stege eller annat som hindrar normal avläsning av arbetsytan för sensorn.

 

ActiLume justerar automatiskt ljusnivån till ca 80 % av nyljusvärdet.
Det motsvarar ca 600 lx (500 lx + reflektionsfaktor 0,3) på arbetsytan i ett kontor vid normal placering av armaturen.
Justeringen till 80 % är till för att nyljusvärdet ofta är högre än normalvärdet.

Redan här gör man besparingar.
Man kan enkelt välja en av två standardfunktioner med ett tryck på sensorenhetens serviceknapp (tryck kortare än 3 sekunder).
När knappen släpps indikerar lysrören genom att blinka en eller två gånger:

  • En blinkning=”Mode 1” Kontorsrum (ljuset släcks ca 15 minuter efter sista närvarodetektering).
  • Två blinkningar=”Mode 2” Öppen kontorslösning (ljuset reglerar ned till låg nivå efter sista närvaro och släcks helt efter 2 timmar).
  • Manuell styrning en återfjädrande strömbrytare kan anslutas för manuell ljusreglering, kort tryck för till – från.
    Längre tryck ger dimmerfunktion.
Actilume

>>Ladda ner denna sidan i utskriftsformat

Kundsupport & kontakt

För offert kontakta oss på e-post:
nokalux@nokalux.se

För order kontakta oss på e-post:
order@nokalux.se

Växel: 0573-296 50

Kundsupport: Taina Lindell 0573-29652
Kundsupport:
Anna Olofsson 0573-29658

Sociala medier

Här under hittar ni länkar till våra social medier:

facebook icon

linkedin icon

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Få senaste uppdateringarna från oss och håll er ajour med vår verksamhet!
Tryck på knappen nedan och fyll i formuläret:

nyhetsbrev btn