Vår strävan är att ge dig som kund bästa tänkbara service
beträffande belysningsteknisk rådgivning och projektering.

Våra projektörer är mycket kunniga och har mångårig erfarenhet av belysningsprojekteringar både inom- och utomhus samt hjälper gärna våra kunder med ljusberäkningar och visualiseringar.

Föreskrifter för ljusarmaturer

>>Ladda hem eller skriv ut denna sidan

Innehåll

IP-klassning
Kapslingsklasser och märkning
Polärdiagram
Bländskyddsalternativ
Olika varianter av HF-don
Reglerdon
Att tänka på vid HF-drift
IP-klassning
Utförande enligt första siffran Utförande enligt andra siffran
IP 0X Inget skydd IP X0 Inget skydd
IP 1X Skydd mot fasta föremål större än 50 mm IP X1 Droppskyddad
IP 2X Skydd mot fasta föremål större än 12 mm IP X2 Skydd mot droppande vatten vid 15o lutning
IP 3X Skydd mot fasta föremål större än 2,5 mm IP X3 Strilsäker
IP 4X Skydd mot fasta föremål större än 1,0 mm IP X4 Sköljtät
IP 5X Dammsäker IP X5 Spolsäker
IP 6X Dammtät IP X6 Skydd mot kraftiga vattenstrålar
  IP X7 Vattentät
  IP X8 Tryckvattentät

 

IK-Klassning

IK-Klassning Vandalsäkerhet enl EN 62262 och EN 50102 (utdaterad men med högre krav)

IK klass IK08 IK09 IK10 IK10+ 50J

Anslagsenergi (Joule) 5 10 20 50

 
Kapslingsklasser och märkning

F-märkning innebär att armaturen får monteras mot brännbart material.

T-märkning innebär att armaturens yttemperatur är begränsad.
Enligt starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 1994:7 finns ej kravet på T-märkning kvar. Däremot får inte temperaturen på armaturens yttre överstiga 100o C vid märkspänning.

D-märke EN 60598-2-24. Armaturer med begränsad yttemperatur, som kan monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där risk finns för dammansamling på armaturhöljet, måste vara godkända för detta.
Armaturer med symbolen som har yttemperatur max 90° vid normal drift och IP 54 alt IP 44 med dispens,
anses uppfylla kravet.

   
   
Ljustekniska begrepp och storheter

 Polärdiagram

Polärt diagram som visar ljusfördelningen i ett visst plan. Normalt anges två kurvor, där den streckade gäller för armaturens längsled.

Bländskyddsalternativ
DP

Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd som ger bästa ljuskomfort och högsta verkningsgrad. Lämpligt då höga krav ställs på ljusstyrka och bländning, t ex vid bildskärmsarbete.

EP

Enkelparaboliskt reflektorbländskydd som ger god ljuskomfort och hög verkningsgrad. Lämpligt i de flesta fall, t ex skolor, kontor etc.

TL

Tvärlamellbländskydd som ger god avbländning i armaturens längsled.
Kan med fördel användas i korridorer, butiker eller inom industrin.

Övriga bländskydd

· Prismatisk klarplast
· Opal plast
· Metalliserade rutraster av plast
· Rutraster av aluminium
· Mikroprisma

Reflektormaterial

Standardmaterial av pläterad och kemiskt behandlad aluminiumplåt.
MIRO® kan levereras till våra T5-modeller samt i de flesta av våra övriga armaturer.

HF-drift
Vid HF-drift ersätts den traditionella elektromagnetiska drosseln samt glimtändaren och kondensatorn
med elektroniska komponenter. Med HF-don kan ljuset alstras utan flimmer, samtidigt som rörens
livslängd ökar och energiåtgången minskar. HF-drift gör även ljusreglering enklare.

Generella egenskaper och fördelar med HF-drift
• Flimmerfritt ljus
• 25% energibesparing
• Automatisk bortkoppling av uttjänta rör
• Minskade elektriska och magnetiska fält
• Minst 25% längre livslängd på lysrören
• Tändning utan blink

Belastning

Elektroniska driftdon uppvisar höga startströmmar.
Därför är det viktigt att anpassa antalet driftdon per säkring för att undvika överbelastning.
Tabellerna är indelade med B resp. C karaktäristik.

HF-don
  Lysrör Effekt B16 C16
T5 1 14-54 28 47
  1-2 80 12 20
  2 14-35 28 47
  2 24-54 12 20
  3-4 14 28 47
  3-4 24 12 20
         
T8 1 18-58 28 47
  2 18-36 28 47
  2 58 12 20
  3-4 18 12 20
         
STD-don
  Lysrör Effekt B16 C16
T8 1 18-36 63 86
  2 18-36 31 43
  3 18-36 21 29
  4 18-36 15 20
  1 58 41 56
  2 58 20 28
  3 58 13 18
         
Metallhalogen (MH-HPI-CDO)
Effekt B16 C16
35 18 36
70 13 18
100 11 16
150 11 8
250 5 7
400 4 5
1000 1 1
2000 - 1
Högtrycksnatrium(NaH-SON)
Effekt B16 C16
50 17 24
70 13 18
100 11 16
150 8 11
250 5 7
400 3 4
1000 1 1
     

 

Olika varianter av HF-don
Varmstart

Varmstart innebär en förvärmning av lysrörets elektroder och är det skonsammaste sättet att tända lysrör och kompaktlysrör.
Observera att samtliga HF-don i våra armaturer levereras för varmstart.

Direktstart/Kallstart

Vid direktstart tänds rören direkt, utan förvärmning. Detta förkortar rörens livslängd jämfört med varmstart.

Reglerdon
HF-R

Analoga don som styrs av en styrsignal på 1-10 V. Med hjälp av en potentiometer kan man styra upp till 300 don. Med detta system får man en enkel styrning med ett brett urval av styrsystem att välja på.

HF-TD DALI

DALI (Digital Adressable Lighting Interface) är ett standardprotokoll skapat för belysningsstyrning som stöds av alla de ledande dontillverkarna. Fördelarna är att man med DALI-tekniken kan skicka stor mängd information störningsfritt och individuellt riktad till varje armatur eller grupp av armaturer.

TDC

Digitalt driftdon med både DALI, Touch-dim samt Corridormode (automatisk släckning efter 30 minuter på 10 %-nivå). Armaturer med dessa don har som standard amplituddimming för flimmerfri drivning av LED.

DSI

Digitala regler-don. Med digital kommunikation ökar möjligheterna till individuella styrsystem. Informationen kan vara mer komplex och skickas i båda riktningarna.
Flexibelt system med många möjligheter för styrning av tex. dagsljus och närvarostyrningar.

CORRIDOR FUNCTION

Innebär att armaturen lyser med 10 % ljusnivå tills den får signal om rörelse, går sen snabbt upp till 100 %. Finns idag sk pluggar som underlättar programmering, t ex släck efter 30 minuter på grundnivå.

BASIC

Don för grundläggande typer av reglering. Har DSI, Corridor-funktion och Switch-dim inbyggt. Lägsta dim-nivå är 10 %.

Eco

 

Don för flera typer av reglering. Har DSI, DALI, Corridor-funktion och Switch-dim inbyggt. Lägsta dim-nivå är 1 % för lysrör och 3 % på kompaktljuskällor.

EXCEL

Det mest flexibla donet på marknaden. Har DSI, Dali, Corridor-funktion och Switch-dim inbyggt. Kan programmeras med en dator så andra inställningar än standard kan erhållas. Lägsta dim-nivå är 1 % för lysrör och 3 % på kompaktljuskällor.

Att tänka på vid HF-drift  
Livslängd

50 000 timmar med 10% bortfall, om temperaturen vid tc-punkten på HF-donet är minst 10° under märktemperatur.
Normerna anger att normalt bortfall är 0,2% per 1000 drifttimmar för vanliga varmstartdon, men på longlife-don sk. Extreme eller Industri- don har bortfall på 0,1% per 1000 brinntimmar.

Nät

Märkspänning får avvika max. +/-10%. Observera att transienter och andra störningar kan slå ut donen helt eller reducera livslängden kraftigt.

Värme / Kyla

Observera donens känslighet mot värme. Redan vid märktemperatur halveras livslängden. Om däremot temperaturen
understiger märktemperaturen med 20° ökar livslängden till det dubbla. Lägsta omgivningstemperatur för HF-don är -25°, för dimbara don gäller -20° vid dimnivå över 70%, +5° vid dimnivå över 30%.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare dimensioneras normalt till 1 mA läckström per drivdon, då de enheter Nokalux använder har låga läckströmmar.
Standarden för Klass I-produkter anger max 2mA läckström för armaturer med sladd och stickpropp, samt max 3.5mA läckström för fastanslutna armaturer.
Tänk även på att jordfelsbrytare kan lösa ut vid 50% av märkströmmen.

Garantier

De fabrikat av HF-don som normalt används har 5 års garanti, finnes sk Extreme-don som har upp till 8 års garanti. Vid ev reklamationer följer Nokalux don-leverantörens villkor.

Kundsupport & kontakt

För offert kontakta oss på e-post:
nokalux@nokalux.se

För order kontakta oss på e-post:
order@nokalux.se

Växel: 0573-296 50

Kundsupport: Taina Lindell 0573-29652
Kundsupport:
Anna Olofsson 0573-29658

Sociala medier

Här under hittar ni länkar till våra social medier:

facebook icon

linkedin icon

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Få senaste uppdateringarna från oss och håll er ajour med vår verksamhet!
Tryck på knappen nedan och fyll i formuläret:

nyhetsbrev btn