NU har utfasning av lysrör börjat

24 februari inleddes utfasningen av lysrör i Sverige. Många fastighetsägare är fortfarande omedvetna men behöver agera nu för att klara omställningen. Först ut är kompakt- och cirkellysrör, i augusti kommer turen till övriga konventionella lysrör.

Beslutet att utfasa konventionella lysrör baserar sig på ett EU-beslut att förbjuda kvicksilver nu även i belysningsprodukter. Det är en stor miljövinst som för med sig en svår utmaning för landets fastighetsägare. Lysrör är nämligen mycket vanligt förekommande i skolor, kontor, sjukhus, lagerlokaler och andra fastigheter. Enligt beräkningar som branschen gjort berör det sig om minst 17 miljoner armaturer under de kommande fem åren i Sverige.

Detta bidrar på ett avgörande sätt till ett bättre klimat. Den största miljöbelastning när det gäller belysning är, utöver innehåll av kvicksilver, energianvändningen. Genom att byta ut gamla lysrörslösningar till LED-teknik med dagens system för belysningsstyrning kan vi både minska miljöbelastningen men också frigöra el till de andra ändamål som ökar i Sverige och världen.

Läs mer i vår guide för att hitta ett bra alternativ.
Klicka här!


Logga in