BELYSNINGENS STÖRSTA MILJÖPÅVERKAN

Den energi som en armatur förbrukar under drift är belysningens största miljöpåverkan. För att minska energiåtgång och miljöpåverkan gäller det att åstadkomma en så hög energieffektivitet som möjligt. LED-teknik är mycket energieffektiv och ger mycket stora mängder ljus i förhållande till den elektricitet som förbrukas. De positiva effekterna i form av lägre energiförbrukning är därför stora, vi arbetar därför ständigt med förbättringar. Ett bra exempel som du kan se här är en av våra riktigt effektiva industriarmaturer som finns i många utföranden. Se armaturens energieffektivitets-utveckling historiskt över tid nedan.


VI PROJEKTFÖRPACKAR - MINIMALT MED EMBALLAGE


ANPASSATKABLAGE - EN VINST FÖR MILJÖN


GRÖN EL HOS NOKALUX

Nokalux är självförsörjande på grön el! Hos Nokalux moderbolag, Vätterledens Invest, finns även vindkraftproducenten Smålandsvind. Produktionen av grön el från vindkraftverken motsvarar inte bara Nokalux utan hela koncernens elförbrukning. Att vi, Nokalux AB, är en del i en mer klimatneutral energiförbrukning ser vi som ett naturligt steg mot en ljusare framtid.

Vi satsar på miljö och skapar produkter med lång livslängd - ett sätt att minska förbrukningen av råvaror. Redan i vårt konstruktionsarbete beaktar vi att begränsa produkters miljöpåverkan, genom att välja återvinningsbara komponenter t ex stålplåt, aluminium och koppar. Under produktionsprocessen källsorterteras allt vårt avfall, för att i så stor utsträckning som möjligt återvinnas.


Under armaturens totala livscykel är energiförbrukning det som har störst miljöpåverkan. Nokalux armaturer har generellt mycket hög verkningsgrad, optimerad styrning av ljuset och mycket hög kvalite på dioder och drivdon. Detta tillsammans bidrar till en minskad miljöpåverkan.


Vår produktionsenhet är modern och har mycket hög standard. Vi arbetar konsekvent med miljöförbättringar, sedan länge används endast miljövänliga smörjmedel i vår maskinpark och lösningsmedel används ej i vår tillverkning. Vi följer miljökraven i gällande lagstiftning. Kan vi dessutom göra ytterligare förbättringar gör vi det.

MÅNGA BÄCKAR SMÅ…

Vi har armaturer i objektsförpackning, där vi minimerar emballaget. Våra produkter kan förses med anpassade anslutningar förmonterade på fabrik, för att minimera deponi på plats vid monteringen. Gemensamt måste vi använda naturens resurser på ett förnuftigt sätt för att ge kommande generationer en god livsmiljö. Med Nokalux kvalitetsprodukter på gator och torg, i butiker och industrier – är vi övertygade om att både denna och kommande generationer kan uppleva god ljusmiljö.


BRONSMEDALJ FÖR VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Nokalux har tilldelats bronsmedalj av EcoVadis efter utvärdering av vår produktion samt våra leverantörsled ur ett hållbarhetsperspektiv.

EcoVadis genomför oberoende bedömningar av företags ledningssystem för hållbarhetsprestanda. Bedömningen omfattar områdena; miljö, arbetsförhållanden, affärsansvar och etik samt hållbara upphandlingar. En bronsmedalj i EcoVadis bedömning innebär att vi är ett av de 50% av företagen som klarat sig bäst i utvärderingen.

Vi är stolta över denna bedömning men arbetet stannar inte här. Utvärderingen har gett oss fler verktyg till vårt fortsatt stora fokus på vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

Logga in