SENSORER

Nokalux sensorarmaturer är försedda med PIR eller HF-teknik beroende på armaturmodell. HF-tekniken arbetar på 5,8GHz och gör att sensorn reagerar på all typ av rörelse, även genom glasrutor eller tunna väggar. Sensorns känslighet kan lätt ändras enligt nedanstående instruktioner. Det finns ett flertal versioner. De vanligaste är Sensor och Sensor TDC, gemensamt för båda är att man kan ställa in känsligheten på sensorn, efterlystid och vid vilken ljusnivå som sensorn** skall tända ljuset. Längst ner på denna sidan finner du manualerna i PDF för utskrift.


BESKRIVNING SENSOR HC009S

1. Känslighet

Känslighet.
Ställs in för att få en lämplig funktion. Har man många fönster med rörelser utanför kan man ställa ner den.
2. Efterlystid

Efterlystid.

Här ställer man in tiden för hur länge armaturen skall vara tänd efter det att rörelse inte längre uppfattas av sensorn. Inställningen kan justeras från 10 sek till 30 min. Gäller ej Sensor Dim Eco som går ner till 10 %.

Dagsljussensor 3
Ljusnivå.
Här ställer man in vid vilken ljusnivå som armaturerna skall tända vid rörelse. Med denna inställning kan man få sensorn att ta hänsyn till hur mycket dagsljus som det finns i lokalen. Ljusnivåer från 0 till 300 lux går att ställa in för tändning.


Sensor AUTOLIGHT
En sensorarmatur av denna typ kan styra upp till 500W inklusive sin egen effekt. Eller max 6 elektroniska don. Varje gång du trycker på en av knapparna kommer funktionen, som hör till den aktuella knappen, skifta till nästa nivå. Den aktuella nivån indikeras med motsvarande antal blinkningar på dioden.


SENSOR 5BP
En sensorarmatur av denna typ kan styra upp till 500W inklusive sin egen effekt. Eller max 2 elektroniska don.

Känslighet.
Avgör sensorns känslighet för rörelse i rummet. OBS. Känsligheten beror även på vilken höjd armaturen installeras på. Detta innebär att varje armaturs känslighet måste kalibreras individuellt.

Position - : Minimal känslighet
Position + : Maximal känslighet

Tid.
Avgör hur länge sensorn håller armaturen aktiverad efter den senast detekterade rörelsen. Om en ny rörelse detekteras inom denna tid kommer tiden att startas om på nytt. Tidsintervall mellan 30s och 30min kan väljas.

Position - : 30 s
Position + : 30 min

Dagsljussensor. **

Avgör vid vilket ljus från omgivningen som sensorn kommer att vara aktiv. För att få armaturen att tändas oavsett ljus, ställ detta reglage till max.

Position - : Reagerar vid 2lx
Position + : Reagerar vid 2000lx


Om armaturen är placerad på 3 m höjd täcker sensorn en diameter på ca 6 m.

Armatur med sensorfunktion tänder och släcker vid rörelse. Alla funktionerna enligt ovan kan ställas in, men armaturerna kan ej ljusregleras.

På samma grupp kan man ha flera sensor-armaturer. T ex i en korridor kan man ha två sensorarmaturer vid ändarna och en slavarmatur i mitten.
Se kopplingsschema.

Sensor TDC
Denna armatur är försedd med HF-don med ljusreglering, har även inbyggd sk Corridor-mode. Armaturen lyser med 10 % ljusflöde I en halvtimma och sedan slacks helt. Om sensorn uppfattar rörelse, går då snabbt upp till 100 %. För att säkerställa att inte ljuset glöms bort på kvällen.

Sensor TDC kan alltså använd as som en fristående master-armatur eller ingå i stora komplexa anläggningar. De styrda armaturerna (slav-armaturer) skall också vara försedda med dimbar driver typ TDC. Koppla samman armaturerna med en 4 (noll-ledaren byglas internt i armaturen) alternativt 5-ledare enligt kopplingschema. Även här kan du ha mer än en sensor- armatur per grupp som styr slavarmaturer. Det är möjligt att leverera armaturerna färdigprogrammerade så att de inte släcker efter 30 minuter på lägsta nivå, Denna funktion ger en trygghetskänsla i t ex trapphus, parkeringsgarage och korridorer.

Sensor (Smart Switch)
Armaturen är försedd med sensor som ger möjlighet till automatisk tändning vid närvaro och släckning via funktionen BrightOut. Det innebär att armaturen konstant mäter ljusnivån. Om nivån är högre än inställt värde släcks armaturen automatiskt. Både efterlystid och BrightOut-nivå ändras lätt via 2 potentiometrar på sensorn.

Sensor TD
Armaturen är dimbar samt försedd med sensor för avkänning av både dagsljus och närvaro. Sensorn har en sk. BrightOut-funktion som släcker armaturen vid ett inställbart värde. BrightOut och efterlystid kan enkelt ändras via två vred på sensorn. Man kan även manuellt ändra ljusnivån via dragsnöre alt. tryckknapp på armaturen. En Master-armatur kan endast styra 2 driftdon totalt.

ActiLume
Armaturen är dimbar med DALI-don och försedd med sensor för avkänning av både dagsljus och närvaro. Sensorn styr då även ljusnivån steglöst, så att ljusnivån alltid är konstant och inte släcks vid detektion.

Man kan manuellt ändra nivån via dragsnöre (OBS ett gemensamt vid upp/ner-ljusarmatur). När man har önskat värde så trycker man in serviceknappen på sensorn för att låsa nivån. Armaturen kommer ihåg senast inställt värde, även vid strömavbrott tack vare inbyggd minnesfunktion. Möjlighet finns också att styra ljusnivån för flera armaturer externt via tryckknapp på vägg. Ljusnivåer, känslighet och efterlystider kan enkelt programmeras via en fjärrkontroll eller via serviceknappen som har 10 fasta program. En Master-armatur kan styra totalt 25 driftdon i samma krets.

AirC
AirC är ett sensorsystem som arbetar trådlöst, systemet styrs via en app i mobiltelefonen. Sensorerna pratar med varandra via ZigBee signal. Systemet kan kompletteras med trådlösa väggströmbrytare.

Logga in