GARANTIER
5-års garantipolicy

Nokalux AB lämnar 5 års garanti på tillverknings- och materialfel på alla produkter med varumärket Nokalux. Om nedanstående villkor är uppfyllda kommer Nokalux antingen reparera eller ersätta produkten.

Denna garanti gäller från fakturadatum och gäller för tillverknings- och materialfel, om produkterna har använts / installerats:

•    I enlighet med dess avsedda ändamål och användningsspecifikation.
•    Inom den angivna operativa ramen, till exempel miljö.
•    Med strömförsörjning inom det angivna området till exempel spänning, ström och frekvens.
•    På ett professionellt och lagligt sätt samt i enlighet med produktdatablad, servicemanual och installationsanvisningar.

Garantin täcker inte:

•    Bortfall i produktion eller andra kostnader eller skador som uppstår som en konsekvens av att produkten inte fungerar.
•    Fel som kan skyllas på exponering för extrema förhållanden där tex åska, blixtnedslag, inträngande vatten, brand, dålig ventilation eller annat utanför Nokalux AB kontroll.
•    Delar som måste bytas ut på grund av normalt slitage som till exempel batterier. (Drivertillverkarna vi använder anger att normalt bortfall är 0,2% per 1000 drifttimmar för vanliga drivers, men på sk. Extreme eller Industri- don har normalt bortfall på 0,1% per 1000 brinntimmar).
•    Fel utifrån kompatibilitetsproblem mellan produkterna och installationsmiljön till exempel kontrollsystem och strömförsörjning.
•    Produkter som har blivit modifierade eller reparerade av obehörig person.
•    Normala underhålls- och reparationsproblem.

Ladda ner i utskriftsformat >
Logga in