Anpassade armaturer till Sthlm New

Vid Hammarby Sjöstad, Stockholm, håller man på att bygga kontorsbyggnader i vad som benämns som Sthlm New. Hit har Nokalux levererat anpassade armaturer, med målet att passa ihop med kylbafflarna för allmänljuset i kontorsytorna, liksom belysning för garage.

Byggnaderna är imponerande i sitt utförande intill vattnet där hus 01 är 102 meter högt och hus 04 en så kallad ”landscraper”, en liggande huskropp. Installationsföretaget Ohmegi har i detta projekt installerat kraft- och belysningsanläggning samt även tele och brandlarm. När man sedan behövde ett bra alternativ för en belysningslösning till en kylbaffel vände man sig till Nokalux.

– Det var så att den tänkta armaturen skulle integreras med en kylbaffel så att den i princip inte skulle synas, vilket vi också lyckades med tillsammans med Nokalux. Sedan fick även Nokalux leverera all belysning till garaget som utgörs av tre plan under hus 4, säger projektledare Göran Linde på Ohmegi.

 

– Vi tog fram två modeller av armaturer efter kundens behov, en som är 2395 mm lång och en som är 1795 mm, båda typerna med snabbkontakter för att underlätta vid installationen. Idag har vi levererat 1250 stycken av den längre armaturen samt 235 stycken av den kortare varianten, berättar säljare Leif Nordqvist. Både beställaren Skanska och deras elkonsult var också delaktiga i framtagandet av armaturen.

– Vi valde att samarbeta med Nokalux då jag av egen erfarenhet vet att de är bra på speciallösningar och att leverera i tid, vilket är viktigt för oss. Deras positionsmärkning underlättar också då det är tydligt uppmärkt, vilket gör att det är smidigt att både ta emot armaturerna liksom installationen av dem. Vi har en god relation oss emellan sedan tidigare projekt, där vi uppskattar deras flexibla och lösningsorienterade samarbetssätt.Säljare i projektet
Kontaktinformation
Leif Nordqvist
Tel. 08-52524312
E-post. leif.nordqvist@nokalux.se

Logga in