NOKALUX LEVERERAR ID 65 LED TILL BERGRUMSGARAGE I STOCKHOLM

Nokalux fick förfrågan på armaturbyte i ett bergrumsgarage. Garaget ligger inne i Vanadisberget som ligger i Vasastan Stockholm. Hyresgäster är Liselott Lööv AB som sköter renhållningen i Stockholm stad samt Nefabs liftuthyrning. Garaget rymmer uppställningsplatser för renhållningsfordon, mobilliftar samt serviceytor. Elentreprenör för projektet blev Elservice i Strömsnäsbruk AB med Marcus Nilson som projektledare. Kraven var att byta armaturer och uppdatera belysningsnivåerna till 100 lux i uppställning och körytor samt 300 lux i serviceutrymmen. Fokus var energibesparing samt låg servicekostnad. Utmaningen var att utbytet skulle göras under full drift, vilket ställer krav på ett snabbt montage. Lösningen från Nokalux blev armaturen ID 65 LED med en snabbkopplingslösning som håller kapslingsklass IP65.

Kablagelängden skräddarsyddes efter respektive utrymme och positionsmärktes för att montörerna skulle kunna hålla isär armaturerna. En stor fördel med snabbkopplingslösningen är att om en armatur skulle behöva bytas kan fastighetsägarens vaktmästare göra detta själv. Det är även en bra lösning för Elservice då de har nästan 50 mil enkel väg till projektet. 600 st armaturer monterades i projektet och huvudelen är utrustade med Dalidon som styrs med externa sensorer från Extronic. Vid närvaro går armaturer upp till 100% för att sedan gå ner till 10% i grundljus.

Projektledare Marcus Nilsson är mycket nöjd med det snabba montaget samt hur slutresultatet blev. Det är en betydande ökning av ljusnivån och ändå räknar Markus med att fastighetsägaren kommer att spara ca 200 000 kr om året i driftskostnad.

Om LL Bolagen - Entreprenörer med familjekänsla
Sedan början av 1990-talet är Liselotte Lööfs sopbilar en välkänd syn på Stockholms gator. LL Bolagens huvudverksamheter är avfallshantering, entreprenadarbeten samt uthyrning av lokförare.

Om - NOFA NOFA - "Lifts you up" erbjuder säkra personlyft inom alla branscher och vi har en hög ambitionsnivå när det gäller skylifts och skyliftförare. Idag har vi Sveriges största och miljövänligaste billift-sortiment.

Installatör: Elservice i strömsnäsbruk AB, projektledare Marcus Nilsson
Grossist: Storel Halmstad, Säljare Paul SandholmSäljare i projektet
Kontaktinformation
Ola Malmström
Tel. 0708-96 56 96
E-post.ola.malmstrom@nokalux.se

PRODUKTER SOM ANVÄNDES I PROJEKTET

Logga in