PROJEKTET PÅ FRIENDS ARENA

-13000 armaturer
Med ett stort bygge blir prisfrågan av största vikt och där lyckades Nokalux bäst. Nokalux har levererat all inomhusbelysning utom just tävlingsbelysningen nere på planen. Håkan Jordansson har räknat ut antalet armaturer, rätt ljusstyrka samt hur de ska placeras för att uppnå exakt resultat.

- Takhöjden och anläggningen som sådan är enorm så det är många aspekter att ta hänsyn till, säger Håkan. Läktarbelysningen var den största utmaningen tycker han, den måste ha en jämn ljusmängd över en stor yta på långt avstånd samtidigt som det fanns ytterst små möjligheter att fästa armaturen. Nokalux fick tillverka specialkonsoler så att armaturerna skulle kunna låsas på exakt rätt vinkel.

– Armaturen sitter vinklad åt olika håll, varannan i 65° och nästa i 10°. De är fästade med skruvar så att man behåller exakt rätt vinkel vid service oavsett vem som gör det. Belysningen är programmerbar så olika delar av läktaren kan belysas med olika ljusstyrka, allt för att skapa stämning vid olika typer av evenemang.

Även armaturen över planen är en special konstruktion. De sitter på takstolarna på 40-45 meters höjd och det måste vara säkert och enkelt att både montera och utföra service. Det blev med tiden många specialkonstruktioner av konsoler, fästen, byglar och kupor för att leva upp till de krav som bygget medförde.

– Vi gjorde också en specialarmatur för servicegångbanan uppe under taket, säger Håkan. Den stör inte den allmänna belysningen och tänds bara vid serviceåtgärd utan att störa besökarna. Man har arbetat mycket med dimrar och sensorer för att skapa rätt sorts ljus på olika platser i arenan.

Toaletter och allmänna utrymmen är sensorstyrda och inom olika stråk är de områdesstyrda för att passa det evenemang som pågår. All belysning styrs centralt med programmerbara styrpaneler.

Säkerhetsbelysning och brandsäkra kablar
Larry Bring är projektledare för Bravida Prenad AB som har installerat all belysning på Friends Arena, både inomhus och på fasaden samt brandlarmet och det talande utrymningslarmet.

– Det var första gången han samarbetade med Nokalux och han tycker att allt har fungerat bra. De har levererat alla armaturer och varit behjälpliga med en rad olika speciallösningar vilket har underlättat för oss. De har lättinstallerade och lättmonterade armaturer, bland annat kapslade armaturer som bara behövde tryckas på plats.Säljare i projektet
Kontaktinformation
Magnus Jonsson
Tel. 0573-709316
E-post. magnus.jonsson@nokalux.se

Logga in