ICA-BUTIK FICK MER LJUS OCH HALVERAD ENERGIFÖRBRUKNING

När ICA-butiken i Gislaved behövde bättre belysning var faktiskt goda råd inte speciellt dyra. Moderna armaturer från Nokalux gav de möjligheter som behövdes.

Markus Elmtoft är butikschef på ICA Kvantum, och när butiken skulle renoveras ville han byta ut den gamla belysningen av traditionell lysrörstyp. Den förbrukade mycket energi och levde inte upp till dagens krav på belysningsstyrka.

Markus tog kontakt med Elajo i Gislaved och pratade med deras specialister inom elinstallationer. Elajo besiktigade anläggningen och kunde konstatera att den var gammal och uttjänt och inte levde upp till dagens krav.

Elajos platschef Anders Norlin kände sedan tidigare till Nokalux produkter och skickade bollen vidare till säljaren Adam Hagström.

– Vi mätte upp den gamla anläggningen till 600 lux, förklarar Adam. Den skulle ökas till minst 1000 lux, samtidigt som vi ville behålla belysningspunkternas antal och placering för att slippa göra om kabeldragningarna.

Lyser upp utan att blända
– Vi funderade först på en skräddarsydd lösning för att passa det gamla plocktaket, men det bestämdes att byta till ett nytt undertak och använda produkter med standardmått, berättar Anders Norlin.

Valet föll på LED-armaturen InLED 6.6 8000 som monterades i det nya undertaket. Var och en av de 330 armaturerna drar 69 watt – att jämföra med lysrörens 135 watt – samtidigt som man nu får en belysning på över 1000 lux. Det är dessutom en belysning som inte bländar, och som har ett bra vertikalljus som lyser upp butikshyllorna.

– En halvering av energiförbrukning och i det närmaste en fördubbling av belysningsstyrkan, summerar Adam Hagström.Säljare i projektet
Kontaktinformation
Adam Hagström
Tel. 0371-77 86 99
E-post.adam.hagstrom@nokalux.se

Logga in