HÄR ÄR VÄLPLANERAD BELYSNING VIKTIGT – DÄRFÖR VÄLJER VI LED

Örjan Johannisson, Utvecklingschef Logistik på Rexel Sverige AB

Rexel Sverige AB ville montera belysning i sitt nya centrallager. Kravet från Rexel var att det skulle vara energieffektiva armaturer av ett känt fabrikat samt att de ville använda sig av LED. Här valde man sedan den armatur och samarbetspartnern man kände sig bekväm med, vilket blev armaturen ID 40 LED och Nokalux.

Rexels centrallager är 14000 kvm stort och med en takhöjd på 12 meter. För att verksamheten här ska kunna fungera på allra bästa tänkbara sätt är en välplanerad belysning viktig. Valet av LED, och armaturen ID 40 LED, grundade sig på de önskvärda egenskaper man genom valet av belysning kunde tillgodose.

– För oss var energibesparing en viktig punkt vid val av belysning. Förutom det så är en betydande faktor att vi vill slippa byta ljuskällor, för att på så sätt undvika att störa verksamheten för mycket. Ytterligare faktorer som låg till grund för att vi valde LED är att vi genom detta kan få ner värmealstringen. Ur arbetsmiljösynpunkt är det viktigt att det inte blir för varmt, vilket också är en positiv faktor ur brandskyddssynpunkt, säger Örjan Johannisson.

SNABBKOPPLINGSSYSTEMET GER INSTALLATÖREN MÅNGA FÖRDELAR

Joakim Lundberg, Bogesunds el

Bogesunds el har använt sig av armaturer från Nokalux i projektet vid Rexels nya centrallager i Haninge.

– Montaget har fungerat mycket bra, en smidig och genomtänkt armatur för oss som installatörer, säger Joakim Lundberg, ägare och projektledare på Bogesunds el.

Snabbkopplingssystemet ger installatören många fördelar. Primärt ser man att det går fortare att installera. På arbetsplatser idag är det oftast väldigt tidspressat, och där en snabb installation är att föredra av flera olika anledningar. Det är exempelvis en arbetsmiljöfråga för installatören själv, som slipper stå med armarna över huvudet lika länge jämfört med när man kopplar konventionellt. Dessutom är det en miljöbesparing då det inte blir lika mycket spill av kablage vid koppling.

– Samarbetet har fungerat bra, Nokalux är alltid enkla att ha att göra med. Det går att föra en god dialog med dem gällande leveranser och produktval för att på så sätt skapa de bästa resultaten, menar Joakim Lundberg. Bra och trevlig personal som alltid är villiga att ställa upp och som alltid gör sitt bästa.Säljare i projektet
Kontaktinformation
Ola Malmström
Tel. 0708-96 56 96
E-post.ola.malmstrom@nokalux.se

Logga in