När Nybro kommun skulle byta belysning i korridorer och elevtorg på Åkrahällskolan stod man inför en utmaning, det fanns ingen standard-armatur som passade i det befintliga undertaket. Taket består av pendlade smala plåtar och lämnar endast en tunn öppning att montera armaturer i. Takets konstruktion gjorde det dessutom svårt att dra nya kablage för närvarostyrning.

Fredde Karlsson på Elajo kontaktade Bengt-Erik, Storel i Växjö för att ta fram en armatur som passade. Nokalux som är vana att ta fram kundanpassade lösningar blev inkopplade, och tog fram en armatur med specialmått och en infästning som passade i taket. Armaturen InLED har ett opalt bländskydd med hög effektivitet, bra avbländning och en bred ljusbild.

För att spara ytterligare energi och få en genomtänkt styrning på anläggningen valdes även Nokalux nya trådlösa styrsystem AirC. Befintliga armaturer hade en effekt på 70W st. De nya armaturerna har en effekt på 31W samt är styrda av både närvaro och dagsljus vilket ger en energibesparing på runt 75%.

AirC systemet bygger på inbyggda sensorer i alla armaturer, dessa kommunicerar trådlöst med varandra. All programmering görs med en app. I detta fall valde man närvarostyrning, dagsljuskompensering och grundljus berättar Adam Hagström på Nokalux som drivit projektet ihop med Håkan Jordanson, teknikansvarig i fabriken. Armaturerna lyser med 70% vid närvaro och vid frånvaro dimrar de ner till 10% för att släckas helt efter 15min.

Varje armatur mäter dessutom dagsljus och anpassar ljusmängd efter det. Fredde på Elajo berättar att man sparat in många timmar i arbetstid på att slippa dra nya kablage till armaturer o styrning. Allt fanns färdigt i armaturerna, det vi behövde göra var att ansluta ström till dem, sen programmerade vi alla 90 armaturer på mindre än en timme med appen. Skulle kunden vilja göra någon förändring i funktionerna gör man det snabbt och smidigt i appen.Säljare i projektet
Kontaktinformation
Adam Hagström
Tel. 0371-77 86 99
E-post.adam.hagstrom@nokalux.se

PRODUKTER SOM ANVÄNDES I PROJEKTET

Logga in