PROJEKTET PÅ OLTORP GÅRD

OLTORP GÅRD LIGGER UTANFÖR LIMMARED I VÄSTRA GÖTALAND.

Oltorp Gård ligger utanför Limmared i Västra Götaland. Man har under vintern/våren 2020-21 uppfört två nya kostall för ungdjur.

ELATEK som är helhetsleverantör inom bl.a. el-installation har projekterat och installerat hela anläggningen.

MOEL är leverantör av elmaterial till projektet och valet av armaturer föll på Nokalux.

Marcus Rydäng som är ansvarig på plats hos Elatek berättar att installationen av belysning gått snabbt och smidigt. Armaturen Atom levereras med monterad gummikabel och behöver aldrig öppnas upp för installation.

Att det behövs så få ljuspunkter ger både smidig installation och en god totalekonomi i projektet. Atom är D-godkänd och lämpar sig både inom industri, lager och Lantbruk. Den höga verkningsgraden ger en låg installerad effekt, samtidigt uppnås kraven för belysning i Lantbruk. Nokalux blev i ett tidigt skede kontaktade och har tagit fram ljusberäkningar och belysningsförslag till projektet för att säkerställa att belysningskraven för lantbruk uppnås. Över foderbord sitter förstärkt belysning i form av linjär armaturen ID65. Även denna armatur är D-godkänd.

När Elatek väljer leverantör är service, kvalitet och kunskap viktigt. Man har tidigare levererat flertalet projekt med Nokalux och Moel både inom kontor, industri och lantbruk. Här passar Moel bra in med sin service, kunnande och logistik. Nokalux bidrar med svensktillverkade armaturer och lokala säljare runt om i landet som på plats hjälper till med ljusberäkningar och förslag.


Säljare i projektet
Kontaktinformation
Adam Hagström
Tel. 0371-77 86 99
E-post.adam.hagstrom@nokalux.se

Logga in