Specialarmaturer i Södersjukhusets nya huvudtrappa

Södersjukhuset, SÖS, på Södermalm i Stockholm byggs ut med bland annat ny akutmottagning, operationssalar och nya vårdplatser som beräknas stå färdiga under 2019. Nokalux levererade specialanpassad armatur för huvudtrapphuset.

SÖS GENOMGÅR EN omfattande tillbyggnad där tre nya byggnader uppförs och de befintliga lokalerna moderniseras. Uppdraget för Nokalux kom från Ohmegi, som är helhetsinstallatör av elinstallationerna.


– Ohmegis uppdrag är att utföra kompletta el-, tele-, data-, kraft-, belysnings-, larm- och brandinstallationer. När den föreskrivna armaturen för en ljuslinje i huvudtrapphuset inte passade i de avsedda, laserutskurna hålen i taket kontaktade jag Nokalux, eftersom jag sedan tidigare vet att de är flexibla och lösningsorienterade, berättar Göran Linde, projektledare på Ohmegi.


ARMATURERNA SITTER I insparningar längs sidorna i taket på trapphuset och bildar en ljuslinje genom trapphusets alla sju våningar. Det är huvudtrapphuset där såväl besökare som personal passerar. Totalt rör det sig om cirka 60 specialtillverkade armaturer.

– När det gäller specialtillverkning är Nokalux mycket tillmötesgående. Den föreskrivna tillverkaren kunde inte anpassa sin produkt, men det var inga problem för Nokalux. De löste problemet mycket bra och på ett snyggt sätt, säger Göran Linde.

OHMEGI ELECTRO AB grundades 1982 och är ett av de ledande installationsföretagen i Stockholm inom el, tele, teknik och säkerhet och har cirka 130 anställda.


Säljare i projektet
Kontaktinformation
Leif Nordqvist
Tel. 08-52524312
E-post.  leif.nordqvist@nokalux.se

Logga in