BELYSNINGSLÖSNING I STORA ÖPPNA OCH FLEXIBLA YTOR

Nokalux har tidigare levererat armaturer till Domstolsverkets lokaler i Jönköping via Sandstedt El. När de befintliga lokalerna skulle renoveras fick Nokalux frågan om att leverera även till detta projekt. Man ville ha en flexibel lösning som uppfyllde deras kravspecifikation, där man bland annat använde olika ljusfärg för att på så sätt markera arbets- och pausytor. Domstolsverket jobbar mycket med videokonferenser mellan sina enheter. Det är då viktigt att belysningen inte stör kameror eller annan teknisk utrustning.

– Vi är nöjda med samarbetet med Nokalux då man behöver arbeta mycket kundanpassat, speciellt i denna typ av projekt. Här har vi velat tillgodose de önskemål kunden Lundbergs AB haft liksom brukaren av lokalerna, Domstolsverket. Nokalux har tillgodosett oss på ett bra och tryggt sätt. Gällande vårt samarbete så uppskattar jag att de har en förmåga att se lösningar istället för problem, att hitta en lösning för både mig och slutkunden, säger Patrik Sandstedt, Sandstedt El.

– Gällande slutresultatet så är vi i projektledningen mycket nöjda. Vi visste naturligtvis redan i förväg att det skulle bli en utmaning med att i öppna, flexibla ytor finna en belysningslösning där alla medarbetare är nöjda med belysningsmiljön. Därför har vi arbetat intensivt med att försöka hitta så optimala armaturplaceringar och zonindelningar m.m. som möjligt, utifrån de förutsättningar som de befintliga lokalerna gett oss, säger Magnus Corneskog, Domstolsverket.

I samband med det tidigare projektet som levererats gjordes noggranna utvärderingar för att säkerhetsställa att allt skulle fungera optimalt i kundens miljö. Då Nokalux armaturer är utrustade med kvalitetskomponenter som har mycket lågaTLA (Temporal Light Artefacts) värde, eller i dagligt tal flimmer, så fungerade anläggningen problemfritt. Nokalux har levererat InLED MP i olika utförande. Nemo 3-6-7, Alt mini, FlatLED, Zurf, Saturn, Humid och DeciLED inomhus. Alla armaturer har levererats med Dalidon. Utomhus används Timbal Wall och Pollux Square. För att markera gränsen mellan arbete och paus har man valt 4000k i arbetsytor och 3000k i pausytor.

"Resultatet är hittills enligt förväntan och detta baserar jag på att mer än hälften av alla medarbetare, på grund av att ombyggnadsarbetena genomförts i flera etapper, nu suttit i den nya kontorsmiljön i över ett år och därmed också genomgått de olika ljusförhållanden som en årscykel innebär." avslutar Magnus Corneskog.



Säljare i projektet
Kontaktinformation
Ola Malmström
Tel. 0708-96 56 96
E-post.ola.malmstrom@nokalux.se

PRODUKTER SOM ANVÄNDES I PROJEKTET

Logga in